Tietoa iGROsta

Valtuutettu edustaja

Versio

 

Yhteystiedot

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Haittavaikutuksista tulee ilmoittaa. Ilmoituslomakkeet ja tarvittavat tiedot saa osoitteesta http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Pfizerin tuotteiden käytön aikana ilmenneistä haittavaikutuksista  on ilmoitettava  Pfizerin lääketurvayksikköön (FIN.AEReporting@pfizer.com) tai puhelin 09 430 040.