iGRO-TYÖKALUN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

iGRO eli Individual Growth Response Optimization (Yksilöllinen kasvuvasteen optimointi) on internetpohjainen työkalu, jonka Pfizer Inc. on kehittänyt endokriinisten klinikoiden (jotka voivat olla yksityisiä ammatinharjoittajia tai yrityksiä) (Klinikat) ja niiden valtuutetun henkilökunnan (Loppukäyttäjät) käyttöön sellaisten lasten kasvun ennustamiseen, joille annetaan kasvuhormonihoitoa.

EU:n ja Sveitsin tietosuojalainsäädännön nojalla Klinikka on rekisterinpitäjä kaikkien niiden potilastietojen osalta, jotka syötetään iGRO-työkaluun, tai joita käytetään iGRO-työkalussa, ja kaikkien Loppukäyttäjien tietojen osalta. Pfizer Limited (Pfizer UK) on yhteisrekisterinpitäjä Loppukäyttäjien tietojen osalta.

Pfizer Inc. -yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin viitataan tässä Tietosuojakäytännössä yhdessä nimellä Pfizer.

Tässä Tietosuojakäytännössä on esitetty EU:n ja Sveitsin tietosuojalainsäädännössä vaaditut tiedot iGRO-työkaluun syötettävien henkilötietojen käsittelystä.

KÄYTTÄMÄLLÄ iGRO-TYÖKALUA JA SYÖTTÄMÄLLÄ HENKILÖTIETOJA iGRO-TYÖKALUUN VAHVISTAT ILMOITTANEESI JOKAISELLE HENKILÖLLE, JONKA HENKILÖTIETOJA KLINIKKASI SYÖTTÄÄ iGRO-TYÖKALUUN, ETTÄ HEIDÄN HENKILÖTIETOJAAN KÄSITELLÄÄN TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI JA VAKUUTAT, ETTÄ HE OVAT SUOSTUNEET TÄHÄN TIETOJEN KÄSITTELYYN.

(1)      iGRO-työkaluun kerättävät ja siinä käsiteltävät henkilötiedot

iGRO-työkalussa voidaan käsitellä seuraavia Klinikkojen luovuttamia henkilötietoja:

Loppukäyttäjien tiedot

Potilastiedot

Sähköpostiosoite

Potilaan käyttäjätunnus – tämä on klinikan antama seurantanumero

Salasana

Potilaan nimikirjaimet

Klinikka

Syntymäaika

Nimi

Sukupuoli

Sukunimi

Gestaatioikä (vain idiopaattisen kasvuhormonin puutoksen tapauksissa)

 

Syntymäpaino

 

Vanhempien pituudet

 

Diagnoosi

 

Puberteetin vaihe ja sen alkamisikä

 

Pituus

 

Paino

 

Luustoikä

 

Kasvuhormonin huippupitoisuus (valinnainen idiopaattisen kasvuhormonin puutoksen tapauksissa)

 

Hoidon aloituspäivämäärä

 

Kasvuhormoniannos

 

Viikoittain annettujen injektioiden lukumäärä

 

Oksandrolonihoidon tila (vain Turnerin oireyhtymän tapauksissa)

 

Käyntien tiedot

(2)      Evästeet

iGRO-työkalussa käytetään kahta evästettä. Eväste on tiedosto, joka sisältää tunnisteen (kirjainten ja numeroiden muodostama merkkijono), jonka internetpalvelin lähettää internetselaimelle, ja jonka selain tallentaa kiintolevyllesi. Tunniste lähetetään takaisin palvelimelle aina, kun selain pyytää sivua palvelimelta. Sen avulla internetpalvelin pystyy tunnistamaan internetselaimen ja seuraamaan sitä.

iGRO-työkalu tallentaa vain nimettömiä ja tietosuojalainsäädännön mukaisia evästeitä. Evästeitä ei voi yhdistää Loppukäyttäjän tai Potilaan henkilötietoihin.

iGRO-työkalun tallentamat kaksi evästettä ovat seuraavat:

1)   Istuntoeväste,
jonka nimi voi olla esimerkiksi ”SESSc81e2429a611c7853e44eba4be44e134”
ja jonka arvo voi olla ”Ur9rDZxy3v981Pa9a9xwzEvHfaSf7I_24ZKnCXNR36o”,
joten se on täysin nimetön ja tietosuojalainsäädännön mukainen. Istuntoevästeet poistetaan tietokoneestasi, kun suljet selaimen.

2)   Eväste nimeltä has_js, jonka arvo on 1 tai 0, ja jota työkalu käyttää muistamaan selaimesi Javascript-asetukset.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit yleensä asettaa selaimesi estämään evästeiden tallentamisen. Lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä poistamisesta on osoitteessa www.allaboutcookies.org.

HUOMAA, ETTÄ EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN RAJOITTAA MAHDOLLISUUTTA TARJOTA PALVELUA JA VOI VAIKUTTAA KÄYTTÖKOKEMUKSEESI.

(3)      Henkilötietojen käyttö

Jokainen Klinikka on rekisterinpitäjä kaikkien niiden potilastietojen osalta, jotka syötetään iGRO-työkäluun, tai joita käsitellään iGRO-työkalussa, ja kaikkien Loppukäyttäjien tietojen osalta.

Pfizer UK on yhteisrekisterinpitäjä Loppukäyttäjien tietojen osalta. Pfizer UK ei vaadi itselleen eikä oleta vastaanottavansa mitään potilaisiin liitettäviä henkilötietoja. Pfizer UK voi käyttää Klinikan tai Loppukäyttäjän sähköpostiosoitteita seuraaviin tarkoituksiin:

(a)     Klinikan ja Loppukäyttäjien tilien rekisteröimiseen ja ylläpitoon sekä käyttöoikeuksien antamiseen valtuutetuille Loppukäyttäjille,

(b)     iGRO-työkalun käytön seuraamiseen ja analysointiin käyttämällä koostettuja ja nimettömiä tietoja,

(c)     sovelluksen käyttökatkoja tai päivityksiä koskevien ilmoitusten lähettämiseen (myös ilmoitukset Loppukäyttäjien tilien käytön estämisestä tai tilien poistamisesta iGRO-työkalusta),

(d)     tukipyyntöihin vastaamiseen ja

(e)     tietojen tallentamiseen siitä, minkä Loppukäyttäjän tiliä on käytetty potilastietojen ja/tai Loppukäyttäjän tietojen luomiseen, katseluun ja päivitykseen.

Pfizer UK on henkilötietojen käsittelijä kaikkien salattujen Potilastietojen osalta. Pfizer ei vaadi eikä oleta, että ulkopuoliset palveluntarjoajat, Klinikat ja Loppukäyttäjät luovuttaisivat Potilaiden henkilötietoja Pfizerille.

Pfizer saa vain seuraavat koostetut tilastotiedot:

  • iGRO-työkalun Loppukäyttäjien lukumäärä kussakin maassa
  • iGRO-työkalun avulla hoidettujen potilaiden lukumäärä
  • jokaiseen hoidonaiheeseen liittyvät lukumäärätiedot (esim. niiden potilaiden lukumäärä, joilla on diagnosoitu joko idiopaattisen kasvuhormonin puutos, Turnerin oireyhtymä tai pienikokoisuus gestaatioikään nähden, ja joiden hoidon tukena on käytetty iGRO-työkalua).

Pzifer käyttää koostettuja tilastoja iGRO-työkaluun tallennetuista tiedoista iGRO-työkalun käytön analysoimiseen ja sen toimivuuden ja suorituskyvyn parantamiseen. Klinikan valtuutettu palveluntarjoaja kokoaa tiedot ja luovuttaa vain kootut tilastotiedot Pfizerille. Pfizer UK ei vaadi itselleen eikä oleta vastaanottavansa mitään potilaisiin liitettäviä henkilötietoja.

Klinikan vastuulla on ilmoittaa Loppukäyttäjille ja Klinikan Potilaille, MITEN KLINIKAN JA PFIZER UK:N ASEMA REKISTERINPITÄJINÄ ON JAETTU ja selittää Loppukäyttäjille ja Potilaille, MITEN heidän henkilötietojaan KÄSITELLÄÄN ja suojataan.

 (4)      Tietoturva

Pfizer UK suhtautuu tietoturvaan erittäin vakavasti ja käyttää tietoturvateknologiaa, kuten palomuuria, tietojen suojaamiseksi. Pfizer UK huolehtii siitä, että iGRO-työkalun isännöintiin, ylläpitoon ja tukemiseen käytettävät järjestelmät on suojattu luvattomalta käytöltä.

Kaikki Loppukäyttäjien tiedot (paitsi sähköpostiosoitteet) salataan Secure Sockets Layer (SSL) -salausprotokollalla heti, kun Loppukäyttäjä näppäilee ne iGRO-sovellukseen ja valitsee “tallenna”.

Kaikki Potilastiedot salataan Secure Sockets Layer (SSL) -salausprotokollalla heti, kun Loppukäyttäjä näppäilee ne iGRO-sovellukseen ja valitsee “tallenna”.

 (5)      Palveluntarjoajien käyttö

 Pfizer käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia iGRO-työkalun ja -palvelun tarjoamiseen. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat muun muassa iGRO-työkalun web-hosting-palvelun (ja sitä tukevat tietokannat) sekä ylläpito- ja tukipalveluita ja toimivat lisäksi teknisenä tukena Loppukäyttäjille.

Klinikan valtuutettu palveluntarjoaja kokoaa iGRO-työkaluun syötetyt tiedot ja toimittaa koostetut tilastotiedot vain Pfizerille tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Pfizer huolehtii siitä, että Loppukäyttäjien tiedot ja potilastiedot on asianmukaisesti suojattu tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti, ja että niitä ei luovuteta Euroopan talousalueen ja/tai Sveitsin ulkopuolelle.

 (6)      Muutokset Tietosuojakäytäntöön

 Tietosuojalainsäädäntö ja sen tulkintakäytännöt kehittyvät jatkuvasti, ja Pfizer pyrkii noudattamaan toiminnassaan tietosuojan korkeaa tasoa. Tämän vuoksi käytäntöjä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Myös tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää silloin tällöin, ja sen vuoksi pyydämme, että käyt tällä sivulla säännöllisesti tutustumassa uusimpaan versioon.

Saatamme myös ilmoittaa Klinikoille ja/tai Loppukäyttäjille sähköpostitse tämän Tietosuojakäytännön muutoksista. Jos Klinikka/Loppukäyttäjä jatkaa iGRO-työkalun käyttämistä Tietosuojakäytännön päivityksen julkaisemisen jälkeen, se tulkitaan uuden version hyväksymiseksi.

(7)      Muut sivustot

 Jos sivustolla on linkkejä muille sivustoille tai muihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin, Pfizer tai sen palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisten sivustojen tai palvelujen tietosuojakäytännöistä, vaan Klinikan ja/tai Loppukäyttäjän tulisi tarkistaa ne ennen sivustostojen tai palvelujen käyttöä.

(8)      Henkilötietojen päivitys ja korjaaminen

 Loppukäyttäjiä pyydetään huolehtimaan tietojensa ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä tekemällä tarvittavat muutokset iGRO-työkalun “profiili”-kohtaan.

(9)      Yhteydenotto

 Jos sinulla on kysymyksiä tästä Tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojen käsittelystä, käytä yhteydenottolomaketta iGRO-työkalun Tuki-sivulla.

 (10)    Henkilötietojen käyttöoikeus

 Jokaisella Loppukäyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Tietopyynnöt tulee tehdä asianmukaiselle rekisterinpitäjälle, joka on joko

  • Klinikka tai
  • Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, Iso-Britannia. Pyynnöt Pfizer Limited -yhtiölle voidaan suunnata myös Pfizer Oy:lle, Tietokuja 4, FI-00330 Helsinki, Suomi.