Tietoa iGROsta

Valtuutettu edustaja

Versio

 

Yhteystiedot

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Haittavaikutuksista on syytä ilmoittaa. Ilmoituslomakkeet ja tarvittavat tiedot saa osoitteesta http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Jos Pfizer-tuotteiden käytöstä aiheutuu haittavaikutuksia, niistä on ilmoitettava myös Pfizer Medical Information -palveluun numeroon +44 1304 616161 (numero Isossa-Britanniassa, palvelu myös suomen kielellä) tai Pfizer Oy p. 09 430 040.